head-bantungfaek-min-1
วันที่ 17 มิถุนายน 2024 8:08 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1 3 4 1
อบ.2
5 5 10 1
อบ.3
10 5 15 1
รวม อบ.
16 13 29 3
ป.1
10 5 15 1
ป.2
12 2 14 1
ป.3
3 3 6 1
ป.4
7 6 13 1
ป.5
5 7 12 1
ป.6
7 7 14 1
รวม ประถม
44 30 74 6
รวมทั้งหมด
60 43 103 9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4