head-bantungfaek-min-1
วันที่ 20 มกราคม 2022 12:32 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
หน้าหลัก » นานาสาระ » โคโรน่า วัคซีนเพื่อควบคุมความบกพร่องของภูมิคุ้มกัน

โคโรน่า วัคซีนเพื่อควบคุมความบกพร่องของภูมิคุ้มกัน

อัพเดทวันที่ 15 กันยายน 2021

โคโรน่า

โคโรน่า ไวรัส ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของวัคซีนโคโรน่าไวรัส ไม่กี่ปีต่อมาได้มีข้อสรุปว่า โรคระบาดที่เกิดจากโคโรน่าไวรัสชนิดใหม่ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน ทำให้มีผู้คนติดเชื้อเกือบ 50 ล้านคน โดยคร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 1 ล้านคน เมื่อซีกโลกเหนือเข้าสู่ฤดูหนาว โลกได้นำให้เกิดการระบาดระลอกที่ 2 ของโรคระบาด

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมที่เกิดซ้ำจากการระบาดระลอกสุดท้าย โดยได้ใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่รุนแรง โดยบางประเทศในยุโรปถึงกับตัดสินใจปิดเมืองอีกครั้ง การแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตปกติของผู้คนอย่างรุนแรง โดยทั่วโลกต่างตั้งตารอที่จะเอาชนะไวรัสได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยอาจมีความหวังสูงในการวิจัยและพัฒนาวัคซีน

ในปัจจุบันความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนได้กลายเป็นจุดสนใจ ซึ่งประชาชนก็ยังมีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับวัคซีน การทำความเข้าใจสามัญสำนึกทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการวิจัย เพื่อพัฒนาวัคซีนจะช่วยให้เข้าใจวัคซีนใหม่ได้อย่างถูกต้อง ควรเข้าใจข้อดีและข้อเสียของวัคซีนต่างๆ เพื่อกำหนดนโยบายต่อต้านการแพร่ระบาด

หลักการพื้นฐานของวัคซีน”โคโรน่า”ไวรัส ในปี ค.ศ. 1796 การฉีดเซรั่มจากตุ่มพองให้กับเด็กชายอายุ 8 ขวบที่ปรากฏหลังจากติดเชื้ออีสุกอีใสเพื่อป้องกันไข้ทรพิษ โดยประกาศให้กำเนิดวัคซีนตัวแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ หลังจากนั้น วัคซีนก็กลายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสในมนุษย์สมัยใหม่อย่างรวดเร็ว

วัคซีนไวรัสต่างจากไวรัสธรรมชาติคือ ไวรัสหรือส่วนประกอบของไวรัสที่ผ่านการแปรรูปและดัดแปลง เนื่องจากได้สูญเสียการแพร่เชื้อหรือการก่อโรคของไวรัส หลังจากฉีดวัคซีนเข้าสู่ร่างกายมนุษย์แล้ว นอกจากจะทำให้เกิดโรคแล้วยังทำให้เกิดโรคอีกด้วย กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ระบบต่อสู้กับไวรัส ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์มีความสามารถด้านความจำ

สามารถพึ่งพาเซลล์หน่วยความจำภูมิคุ้มกันที่มีอายุยืนยาว เพื่อสร้างการต่อต้านในระยะยาว ระบบภูมิคุ้มกันที่ได้รับการออกกำลังกาย สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เมื่อป้องกันการติดเชื้ออีกครั้งด้วยการเสริมสร้างการต่อต้านไวรัสอย่างรวดเร็ว ซึ่งแก่นของความต้านทานนี้คือ แอนติบอดีที่สามารถยับยั้งการติดเชื้อไวรัส

ซึ่งนั่นคือ การทำให้แอนติบอดีเป็นกลาง แอนติบอดีเหล่านี้สามารถจับกับโปรตีนบนพื้นผิวของไวรัส เพื่อป้องกันการผูกมัดของไวรัสกับเซลล์ เพื่อยับยั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สำคัญในกระบวนการเข้าสู่ไวรัส ซึ่งจะเป็นการปิดกั้นการติดไวรัส สำหรับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ วัคซีนที่ดีควรสามารถชักนำให้ร่างกายมนุษย์ผลิตแอนติบอดีที่ทำให้เป็นกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่า แอนติบอดีที่เป็นกลางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มักมุ่งไปที่บริเวณที่มีผลผูกพันกับตัวรับของโปรตีนที่ขัดขวางจากไวรัส ซึ่งเป็นบริเวณหลักที่จับกับตัวรับที่ผิวเซลล์แอนติบอดีเหล่านี้ โดยขัดขวางการเชื่อมโยงของไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนช่วยในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์

ดังนั้นจึงมีผลในการป้องกัน ภารกิจหลักของวัคซีนโคโรนาไวรัสคือ การจัดให้มีพื้นที่ผูกพันตัวรับที่มีประสิทธิภาพของแอนติเจน เพื่อกระตุ้นร่างกายให้ผลิตแอนติบอดีที่เป็นกลางในการป้องกัน มีหลายวิธีในการจัดหาอีพิโทปนี้ รวมถึงเส้นทางการพัฒนาวัคซีน โดยส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบตามเป้าหมายนี้

ซึ่งเส้นทางหลักของการพัฒนาวัคซีนได้ ตามวิธีการจัดหาแอนติเจนของไวรัส วัคซีนมักจะแบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ วัคซีนลดทอนที่มีชีวิต วัคซีนเชื้อตาย วัคซีนย่อย วัคซีนไวรัสเวกเตอร์และวัคซีนกรดนิวคลีอิก วัคซีนลดทอนที่มีชีวิตเป็นตัวแปรของไวรัสที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ ซึ่งได้มาจากการผ่านการกลายพันธุ์ การทำให้เกิดยีนหรือการตรวจคัดกรองโดยธรรมชาติ

แต่ยังคงรักษาแอนติเจนตามธรรมชาติไว้ได้มาก ข้อเสียคือ วัคซีนมีศักยภาพที่จะฟื้นฟูความรุนแรง เพื่อทำให้เกิดโรคได้ในกรณีของภูมิคุ้มกันบกพร่อง วัคซีนเชื้อตายคือ วัคซีนที่เตรียมโดยการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไวรัสในเซลล์หรือสัตว์ จากนั้นทำให้หมดฤทธิ์ด้วยวิธีการทางกายภาพหรือทางเคมีแล้วทำให้บริสุทธิ์

เมื่อเทียบกับวัคซีนเชื้อเป็นและวัคซีนพันธุวิศวกรรม กระบวนการเตรียมการค่อนข้างง่าย วัคซีนเชื้อตายมีข้อดีของวงจรการพัฒนาที่สั้น รวมถึงการใช้อย่างปลอดภัย ข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายในการฝึกค่อนข้างสูง ภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยมักจะต้องฉีดวัคซีนหลายครั้ง

วัคซีนย่อยเป็นวัคซีนที่ผลิตขึ้นโดยการได้รับโปรตีนย่อยจากไวรัสที่มีแอนติเจนสูงเช่น โปรตีน เปปไทด์หรือโพลีแซ็กคาไรด์ โดยผ่านการสลายตัวทางเคมี การสลายโปรตีน การสังเคราะห์ทางเคมีและการสังเคราะห์ทางชีวภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ช่วยให้เราสามารถผลิตหน่วยย่อยโปรตีนเหล่านี้ได้เป็นจำนวนมาก

โดยวิธีการทางพันธุวิศวกรรมและสร้างอนุภาคย่อยของไวรัส หรืออนุภาคนาโนที่แสดงบนโปรตีนบนพื้นผิวของไวรัสผ่านการประกอบตัวเอง หรือการหลอมรวมของโครงกระดูกอนุภาคนาโน วัคซีนชนิดนี้มีส่วนประกอบของแอนติเจนอย่างง่าย เพราะไม่ติดเชื้อ มีความปลอดภัยสูงและผลิตได้จำนวนมาก ข้อเสียคือ แอนติเจนิตี้ของโมโนเมอร์ยูนิตย่อยของไวรัสมีค่าต่ำ ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มแอนติเจนผ่านการประกอบตัวเอง หรือการสร้างตัวพาโปรตีนของมัลติเมอร์

วัคซีนไวรัสเวกเตอร์ชนิดรีคอมบิแนนท์ ยังเป็นวัคซีนชนิดใหม่ที่มีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมสมัยใหม่ โดยจะใช้ไวรัสบางตัวที่ไม่มีการก่อโรคที่ชัดเจน มีการกำจัดยีนที่ก่อให้เกิดโรค หรือมีข้อบกพร่องในการจำลองแบบเป็นพาหะเพื่อเข้ารหัสแอนติเจนของไวรัสเป้าหมายเช่น สไปค์ โปรตีน โดยแทรกลงในเวกเตอร์ไวรัส สำหรับการแสดงออกเพื่อให้ไวรัสไคเมรา

สามารถแสดงแอนติเจนของไวรัสเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่มีไวรัสที่รุนแรงของไวรัสเป้าหมาย ซึ่งพาหะทั่วไปรวมถึงอะดีโนไวรัส ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไวรัสโรคนิวคาสเซิลแนวทางนี้ผสมผสานข้อดีของวัคซีนที่มีชีวิต และวัคซีนย่อยแต่ข้อกำหนดทางเทคนิคค่อนข้างสูง

วัคซีนกรดนิวคลีอิกเป็นวัคซีนชนิดใหม่อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ วัคซีนดีเอ็นเอและวัคซีนอาร์เอ็นเอ กรดนิวคลีอิกทั้งสองนี้มีลำดับการเข้ารหัสแอนติเจนหลักของไวรัส หลังจากเข้าสู่เซลล์สามารถสร้างแอนติเจนของไวรัส และกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันที่ป้องกันได้

ข้อแตกต่างคือ วัคซีนดีเอ็นเอมีความคงตัวสูงและจำเป็นต้องเข้าสู่นิวเคลียส เพื่อผลิตโปรตีนแอนติเจนของไวรัส ในขณะที่วัคซีนอาร์เอ็นเอมีความเสถียรต่ำ โดยอาศัยวิธีการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ แต่สามารถแปลโดยตรงเพื่อผลิตโปรตีนเมื่อเข้าสู่ไซโตพลาสซึม ข้อดีของวัคซีน 2 ชนิดนี้คือ การเตรียมง่าย การผลิตจำนวนมากง่าย ต้นทุนค่อนข้างต่ำ การจัดเก็บและการขนส่งที่สะดวก รวมถึงภูมิคุ้มกันดีขึ้น

ข้อเสียคือ กรดนิวคลีอิกเองจะกระตุ้นการตอบสนองของภูมิต้านทานผิดปกติได้ง่าย เนื่องจากขึ้นอยู่กับวิธีการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพและดีเอ็นเอมีระดับหนึ่ง แต่มีความเสี่ยงต่อการรวมเข้ากับจีโนมมนุษย์ แม้ว่าวัคซีนกรดนิวคลีอิกจำนวนหนึ่งโดยจะเข้าสู่ขั้นตอนการวิจัยทางคลินิกแล้ว แต่ความสมบูรณ์ของเทคโนโลยีในปัจจุบันยังไม่ดีเท่ากับวัคซีนดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่มีผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน

กลไกและกระบวนการเตรียมการของทิศทางการวิจัย และพัฒนาวัคซีนที่กล่าวถึงข้างต้นแตกต่างกัน ข้อดีและข้อเสียก็ชัดเจน ไม่มีทิศทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่สมบูรณ์แบบและเป็นสากลใหม่ นอกจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่มากขึ้นของวัคซีนที่มีชีวิตแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถลองใช้เส้นทางอื่นๆ ได้อีกมากมาย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนเกิดโรคระบาดไม่มีวัคซีนป้องกัน

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาวัคซีนโคโรนาไวรัสใหม่กำลังประสบปัญหาอย่างมาก ด้วยสถานะปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาวัคซีน ตามสถิติขององค์การอนามัยโลก มีวัคซีนมากกว่า 200 รายการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทั่วโลก ควรครอบคลุมเส้นทางการวิจัยและพัฒนาเกือบทั้งหมด ในจำนวนนี้มีวัคซีน 47 รายการอยู่ในการทดลองทางคลินิก

 

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  ➠    Fibromyalgia วิธีการรักษาและคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทาง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4