head-bantungfaek-min-1
วันที่ 17 มิถุนายน 2024 9:03 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการ ช่วยเหลือนักเรียนยากจนในถิ่นธุระกันดาร

โครงการ ช่วยเหลือนักเรียนยากจนในถิ่นธุระกันดาร

อัพเดทวันที่ 5 พฤศจิกายน 2020

โครงการ ที่ช่วยเหลือเด็กนักเรียนมีการมอบทุนให้กับ ดช.ภริตพัฒน์ สมอเทศ เดือนตุลาคมจำนวนเงิน 1,000 บาทนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือนักเรียน ขาดทุนทรัพย์โครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4